Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vienuolyno g. 7, LT-20130, Ukmergė
Tel. (8 340) 527 34
Faks. (8 340) 527 34
El. p. ukmmrastine@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 302541858

 

03

UKMERGĖS MENO MOKYKLA SKELBIA PAPILDOMĄ PRIĖMIMĄ:

Į DAILĖS UGDYMO PROGRAMAS:

-dailės ankstyvojo ugdymo programą ,,Spalvų namelis‘‘ (6-7 m. vaikams). Programos trukmė 1 metai, 2 pamokos per savaitę;
-pagrindinio ugdymo programą (VI-VIII kl. mokiniams). Programos trukmė 4 metai, 11 pamokų per savaitę, birželio mėn. vyksta vasaros kūrybinė praktika, mokiniai atlieka baigiamuosius kūrybinius darbus;
-neformaliojo ugdymo programą (VIII-XII kl. mokiniams). Programos trukmė 4 metai, 3 pamokos per savaitę;
-suaugusiems - į dailės studiją, 2 užsiėmimai per savaitę. Dailės studijos programos trukmė ir turinys bus sudaromas, atsižvelgiant į studijos lankytojų meninės saviraiškos reikmes.


STOJAMASIS EGZAMINAS Į PAGRINDINIO, NEFORMALIOJO UGDYMO PROGRAMAS VYKS 2016 M. RUGSĖJO 5 D. 15.00 VAL. DAILĖS SKYRIUJE,  KLAIPĖDOS G. 17, UKMERGĖ.
Į stojamąjį egzaminą prašome atsinešti savo kūrybos darbus, VI klasių mokiniams - A3 formato balto popieriaus lapą, guašo dažų, teptuką, VII-XII klasių mokiniams - A3 formato balto popieriaus lapą, pieštuką, trintuką.


Į ANKSTYVOJO UGDYMO PROGRAMĄ „SPALVŲ NAMELIS“ IR SUAUGUSIŲJŲ DAILĖS STUDIJĄ LANKYTOJAI PRIIMAMI BE STOJAMOJO EGZAMINO.

 

Į MUZIKOS UGDYMO PROGRAMAS:

-muzikos ankstyvojo ugdymo programą "Linksmosios natelės" (vaikams iki 10 m.)
Programos trukmė 1 metai, 2 pamokos per savaitę.

Į MUZIKOS UGDYMO PROGRAMĄ „LINKSMOSIOS NATELĖS“ LANKYTOJAI PRIIMAMI BE STOJAMOJO EGZAMINO.

 

Į ŠOKIO UGDYMO PROGRAMAS:

-šokio pradinio ugdymo programą (pramoginio, klasikinio, lietuvių liaudies šokio) mergaitėms ir berniukams nuo 7 iki 9 metų. Programos trukmė 3 metai, 6 pamokos per savaitę;
-šokio ankstyvojo ugdymo programą "Smagūs žingsneliai" (pramoginio šokio) mergaitėms ir berniukams nuo 5 iki 7 metų. Programos trukmė 1 metai, 2 pamokos per savaitę.


DUOMENŲ PATIKRINIMAS Į ŠOKIO PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ VYKS 2016 M. RUGSĖJO 5 D. 17.30 VAL. MUZIKOS SKYRIUJE, VIENUOLYNO G. 7, UKMERGĖ.
Į ŠOKIO ANKSTYVOJO UGDYMO PROGRAMĄ "SMAGŪS ŽINGSNELIAI" LANKYTOJAI PRIIMAMI BE STOJAMOJO EGZAMINO.

 


 Stojamasis mokestis – 7 proc. BSI, t.y. 2,66 Eur.
Prašymai mokytis priimami iki 2016 m. rugsėjo 4 d., turėti vaiko gimimo liudijimą, sumokėti stojamąjį mokestį pas sekretorę darbo dienomis: pirmadieniais- penktadieniais nuo 8.00 iki 16.30 val.;  pietų pertrauka 12.00-12.30 val.
Ukmergės meno mokyklos adresas Vienuolyno g. 7, Ukmergė. Telefonas pasiteiravimui (8 340) 52734.


 

 

 

 dailės2       01

           

      Ukmergės meno mokykla

1956 m. Ukmergėje įsteigta Muzikos mokykla, o 1991 m. grupė menininkų inicijavo Dailės mokyklos įsteigimą. Reorganizavus šias abi ugdymo įstaigas, nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. savo veiklą pradėjo Ukmergės meno mokykla.

Meno mokykloje yra Muzikos ir Dailės skyriai bei Želvos filialas. Mokykloje dirba 49 pedagogai, mokosi 604 mokiniai (muzikos programose - 366, dailės programose - 207, šokio programose - 31).

Muzikos skyriuje mokoma šių dalykų: fortepijono, chorinio, solinio dainavimo, akordeono, styginių instrumentų (smuiko, violončelės, klasikinės gitaros), pučiamųjų instrumentų (trimito, tenoro, tūbos, klarneto, saksofono, išilginės fleitos), muzikos teorijos ir istorijos, sukomplektuota ankstyvojo muzikos ugdymo programos grupė "Linksmosios natelės". Moksleiviai muzikuoja meniniuose kolektyvuose: jaunių ir jaunučių choruose, pučiamųjų instrumentų, styginių instrumentų, akordeonų orkestruose, liaudiškos muzikos kapeloje, ansambliuose.

Dailės skyriuje mokoma: pradinio ugdymo programoje - linijos, spalvos ir formos plastinės raiškos dalykų, pagrindinio ugdymo programoje - piešimo, spalvinės raiškos, erdvinės raiškos, kompozicijos pagrindų, dailės istorijos, naujųjų technologijų menų, grafikos, tekstilės dalykų, tikslinio ugdymo programoje - piešimo ir tapybos dalykų, neformaliojo ugdymo programoje - piešimo ir tapybos dalykų, ankstyvojo dailės ugdymo programos studijoje "Spalvų namelis" - meninės raiškos, suaugusiųjų dailės studijoje - meninės raiškos.

2013 m. įsteigta šokio ankstyvojo ugdymo grupė "Smagūs žingsneliai", o nuo 2015 m. savo veiklą pradėjo šokio pradinio ugdymo programa.

Meno mokyklos bendruomenė aktyviai dalyvauja rajono kultūrinėje veikloje. Mokiniai yra nuolatiniai tarptautinių, respublikinių konkursų, festivalių nugalėtojai, Pasaulio lietuvių, respublikinių dainų švenčių, parodų, plenerų dalyviai. Mokyklos koncertų salėje ir meno galerijoje "Keliaujantis paukštis" organizuojamuose koncertuose, parodose bei kituose renginiuose aktyviai dalyvauja mokiniai, jų tėvai, mokytojai.


"Dailės skyrius, Klaipėdos g. 17", Šarūnė Augustėnaitė 12 m., mokytoja J. Šlepetienė
"Muzikos skyrius, Vienuolyno g. 7" , Goda Požerskaitė 15 m., mokytoja J. Šlepetienė