Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vienuolyno g. 7, LT-20130, Ukmergė
Tel. (8 340) 527 34
Faks. (8 340) 527 34
El. p. ukmmrastine@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 302541858

 

03

UKMERGĖS MENO MOKYKLA SKELBIA PRIĖMIMĄ:


     Į DAILĖS UGDYMO PROGRAMAS:
- ankstyvojo ugdymo programą (6-7 m. vaikams). Programos trukmė 1 metai;
- pradinio ugdymo programą (I-IV kl. mokiniams). Programos trukmė 3 metai;
- pagrindinio ugdymo programą (V-IX kl. mokiniams). Programos trukmė 4 metai;
- tikslinio ugdymo programą (baigusiems dailės mokyklą /skyrių ar savarankiškai pasiruošusiems ir siekiantiems studijuoti dailę mokiniams). Programos trukmė 3 metai;
- neformaliojo ugdymo programą (V-XII kl. mokiniams). Programos trukmė 4 metai;
- suaugusiųjų dailės studiją (bet kokio amžiaus, bet kokio pasiruošimo suaugusiems, norintiems gauti dailės pagrindų ir kūrybiškai save realizuoti).
     STOJAMASIS EGZAMINAS Į PRADINIO, PAGRINDINIO, TIKSLINIO IR NEFORMALIOJO UGDYMO PROGRAMAS VYKS 2017 M. GEGUŽĖS 17 D. 16.00 VAL. MENO MOKYKLOS DAILĖS SKYRIUJE, KLAIPĖDOS G. 17, UKMERGĖ.
     Į ANKSTYVOJO UGDYMO PROGRAMĄ IR SUAUGUSIŲJŲ DAILĖS STUDIJĄ PRIIMAMA BE STOJAMOJO EGZAMINO.

     Želvos filiale vykdomos pradinio ir pagrindinio ugdymo programos. Stojamasis egzaminas į šias programas vyks 2017 m. gegužės 19 d. 13.00 val.
Į stojamąjį egzaminą prašome atsinešti savo kūrybos darbų ir priemones egzamino užduočiai atlikti:
1-6 klasių mokiniams - popieriaus A3 formato, pieštuką, trintuką, guašo dažų, teptukų;
7-12 klasių mokinimas - popieriaus A3 formato, pieštuką, trintuką.

     Į MUZIKOS UGDYMO PROGRAMAS:
- ankstyvojo ugdymo programą (6-8 m. vaikams). Programos trukmė 1 metai;
- chorinio dainavimo, styginių instrumentų (smuiko, violončelės, klasikinės gitaros), fortepijono ugdymo programas (7-10 m. mokiniams). Programos trukmė 7 metai;
- akordeono, pučiamųjų instrumentų (klarneto, trimito, tenoro, tūbos, baritono, išilginės fleitos, saksofono) ugdymo programas (7-12 m. mokiniams). Programos trukmė 6 metai.
     MUZIKINIŲ DUOMENŲ PATIKRINIMAS:  
Į CHORINIO DAINAVIMO DALYKO PROGRAMĄ - 2017 M. GEGUŽĖS 22 D. 14.00 VAL.;
Į PUČIAMŲJŲ INSTRUMENTŲ (KLARNETO, TRIMITO, TENORO, TŪBOS, BARITONO, IŠILGINĖS FLEITOS, SAKSOFONO) DALYKŲ PROGRAMAS - 2017 M. GEGUŽĖS 22 D. 16.30 VAL.;
Į AKORDEONO DALYKO PROGRAMĄ - 2017 M. GEGUŽĖS 23 D. 14.00 VAL.;
Į STYGINIŲ INSTRUMENTŲ (SMUIKO, VIOLONČELĖS, KLASIKINĖS GITAROS) DALYKŲ PROGRAMAS - 2017 M. GEGUŽĖS 23 D. 16.30 VAL.;
Į FORTEPIJONO DALYKO PROGRAMĄ - 2017 M. GEGUŽĖS 24 D. 14.00 VAL.;
PAPILDOMAS PRIĖMIMAS Į LAISVAS VIETAS - 2017 M. GEGUŽĖS 24 D. 16.30 VAL.

     MUZIKNIŲ DUOMENŲ PATIKRINIMAS VYKS MUZIKOS SKYRIUJE, VIENUOLYNO G. 7, UKMERGĖ.
     Į ANKSTYVOJO UGDYMO PROGRAMĄ PRIIMAMA BE STOJAMOJO EGZAMINO.

     Želvos filiale vykdomos fortepijono ir chorinio dainavimo ugdymo programos. Stojamasis egzaminas į šias programas vyks 2017 m. gegužės 23 d. 13.00 val.

     Į ŠOKIO UGDYMO PROGRAMAS:
- ankstyvojo ugdymo programą (5-7 m. vaikams). Programos trukmė 1 metai;
- pradinio ugdymo programą (7-9 m. mokiniams). Programos trukmė 3 metai.
     ŠOKIO JUDESIO IR RITMIKOS DUOMENŲ PATIKRINIMAS Į PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ  VYKS 2017 M. GEGUŽĖS 24 D. 17.30 VAL. MENO MOKYKLOJE, VIENUOLYNO G. 7, UKMERGĖ.
     Į ANKSTYVOJO UGDYMO PROGRAMĄ PRIIMAMA BE STOJAMOJO EGZAMINO.

______________________________________________________________________________


Stojamasis mokestis – 2,66 Eur.
Prašymai mokytis priimami pas sekretorę darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.30 val., pietų pertrauka 12.00-12.30 val.
Turėti vaiko gimimo liudijimą, sumokėti stojamąjį mokestį.

Norintys lankyti ankstyvojo ugdymo programas, prašymus pateikia iki 2017 m. birželio 1 d.

Ukmergės meno mokyklos adresas Vienuolyno g. 7, Ukmergė.
Telefonas pasiteiravimui (8 340) 52734

  

 dailės2       01

          

Ukmergės meno mokykla


1956 m. Ukmergėje įsteigta Muzikos mokykla, o 1991 m. grupė menininkų inicijavo Dailės mokyklos įsteigimą. Reorganizavus šias abi ugdymo įstaigas, nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. savo veiklą pradėjo Ukmergės meno mokykla.

Meno mokykloje yra Muzikos ir Dailės skyriai bei Želvos filialas. Mokykloje dirba 52 pedagogai, mokosi 626 mokiniai (muzikos programose - 377, dailės programose - 207, šokio programose - 42).

Muzikos ugdymo programose mokoma šių dalykų: fortepijono, chorinio, solinio dainavimo, akordeono, styginių instrumentų (smuiko, violončelės, klasikinės gitaros), pučiamųjų instrumentų (trimito, tenoro, tūbos, klarneto, saksofono, išilginės fleitos), muzikos teorijos ir istorijos, sukomplektuota ankstyvojo muzikos ugdymo programos grupė "Linksmosios natelės". Moksleiviai muzikuoja meniniuose kolektyvuose: jaunių ir jaunučių choruose, pučiamųjų instrumentų, styginių instrumentų, akordeonų orkestruose, liaudiškos muzikos kapeloje, ansambliuose.

Dailės ugdymo programose mokoma: pradinio ugdymo programoje - grafinės raiškos, spalvinės raiškos ir erdvinės raiškos dalykų, pagrindinio ugdymo programoje - piešimo, tapybos, erdvinės formos, kompozicijos, dailėtyros, grafikos, tekstilės, naujųjų technologijų menų dalykų, tikslinio ugdymo programoje - piešimo ir tapybos dalykų, neformaliojo ugdymo programoje - piešimo ir tapybos dalykų, ankstyvojo dailės ugdymo programos studijoje "Spalvų namelis" - meninės raiškos, suaugusiųjų dailės studijoje - meninės raiškos.

Šokio ugdymo programose mokoma: pradinio ugdymo programoje - pramoginio, klasikinio, charakterinio, lietuvių liaudies šokių, ankstyvojo šokio ugdymo programoje "Smagūs žingsneliai" - meninės raiškos.

Meno mokyklos bendruomenė aktyviai dalyvauja rajono kultūrinėje veikloje. Mokiniai yra nuolatiniai tarptautinių, respublikinių konkursų, festivalių nugalėtojai, Pasaulio lietuvių, respublikinių dainų švenčių, parodų, plenerų dalyviai. Mokyklos koncertų salėje ir meno galerijoje "Keliaujantis paukštis" organizuojamuose koncertuose, parodose bei kituose renginiuose aktyviai dalyvauja mokiniai, jų tėvai, mokytojai.


"Dailės skyrius, Klaipėdos g. 17", Šarūnė Augustėnaitė 12 m., mokytoja J. Šlepetienė
"Muzikos skyrius, Vienuolyno g. 7" , Goda Požerskaitė 15 m., mokytoja J. Šlepetienė